You are currently viewing Projekat “STOP nasilju nad zenama i decom”
Verujte ženama kada govore o nasilju

Projekat “STOP nasilju nad zenama i decom”

Godine 2010. Realizovan je projekat “STOP nasilju nad zenama i decom” uz podršku „ Kvinna Till Kvinna”. Realizovana su redovna dežurstva na SOS telefonu svakog radnog dana od 14.00 do 20.00h. Na poziv žena konsultantkinje na SOS-u vodile su podržavajući razgovor, validirale osećanja i davale informacije o mogućnostima i nadležnostima institucija, kao i tražile zajedno sa ženom najadekvatniji put za izlazak iz nasilja u odnosu na situaciju u kojij se korisnoica nalazi. Po potrebi klijentkinja ostvarivale kontakte sa nadležnim institucijama radi podrške ili posredovanja. U više slučajeva bile pratnja i podrška pri davanju izjava, ali i svedokinje na sudu za procese nasilja u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama organizacije Zene za mir.

Pravno savetovalište realizovano je dva puta nedeljno (ponedeljkom i sredom) u okviru koga su davani pravni saveti u zavisnosti od potreba žena iz domena imovinsko pravnih odnosa, razvoda braka, poveravanja dece, oko pokretanja krivičnih postupaka. Pored savetodavnih aktivnosti realizovana je i konkretna podrška u vidu pisanja tužbi za mere zaštite i krivičnih prijava za nasilje u porodici. Pravno zastupanje u slucajevima krivicnog postupka za nasilje u porodici. Aktivnosti su realizovane u prostorijama Zene za mir i po potrebi u advokatskoj kancelariji adv Jelene Cakic

Psihološko savetovalište kroz individualni rad sa korisnicama realizovano je dva puta nedeljno (utorkom i četvrtkom)  Ženama je pruzana podrška pre odluke o napuštanju nasilnika ili pre razvoda, tokom i nakon razvoda. Ženama koje imaju decu pruzana je pomoć kako bi ublažile posledice koje razvod ima po njihovu decu. Deci koja su seksualno zlostavljana, kao i zbog teškoća u adaptaciji na školsku sredinu. Grupni rad u okviru psihološkog savetovališta  kroz program podrške „Grupa samopomoći“ realizovan je jednom nedeljno (četvrtkom)  2-3h u periodu od 04.02. 2010 do 24.06.2010. (prva grupa) U julu mesecu radjeno je na formiranju nove grupe, (animiranju novih polaznica). Druga grupa pocela je sa radom 19.08 do  30.12. 2010g. Svaki susret bio je tematski isplaniran i teme su bile prilagođene potrebama grupe.  Aktivnost je realizovana u prostorijama Zena za mir.

Lekarsko savetovalište realizano jednom nedeljno (sredom) u okviru koga se realizuje kroz holisticki pristup pregleda dokumentovanje nasilja kroz formular o dokumentovanju nasilja. Takodje je pruzana podrska zenama koje nisu u mogucnosti da koriste zdravstvenu zaštitu, jer ne poseduju overene zdravstvene knjižice. Korisnicama je uzeta anamneza, popunjen dokument o nasilju, pregledani dostupni izvestaji, laboratorijski i dr. nalazi, žene su upućene na dalje konsultacije i predložena je potrebna terapija.

U saradnji sa Klubom onkoloskih bolesnika i Drustvom za borbu protiv raka realizovana su dva predavanja o nasilju u porodici i zdravsvenim posledicama. Mesto odrzavanja aktivnosti Dom zdravlja.