You are currently viewing Zajednica osnaženih žena

Zajednica osnaženih žena

  • Post category:Projekti

Projekat Zajednica osnaženih žena je podržan od strane grada Leskovca i usmeren je ka ženama sa teritorije grada Leskovca i okolnih mesta. Projekat ima za cilj da žene blagovremeno prepoznaju nasilje u porodično-partnerskim odnosima, budu osnažene da prijave nasilje, prepoznaju nebezbedne situacije kao i da dobiju informacije o osnovnim ženskim ljudskim pravima. Takođe, ovim projektom, smo omogućile ženama da mogu da dobiju i štampani materijal preko Punktova podrške u svojim zajednicama. Promotivno-edukativni materijal je nastao po drugim projektima.