Naše usluge

Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. 

 Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

 • sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva
 • veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje
 • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
 • nasilnik je odgovoran za nasilje
 • nasilnikova je krivica i sramota

Telefoni: 016/237-300 i 016/237-301

Radnim danima od 10h do 15h

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, rade posebno edukovane konsultantkinje
za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj
oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije
nasilja. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:
Konsultantkinje podržavaju žene:

 • da pokrenu sve institucionalne mehanizme zaštite i naprave  svoj lični sigurnosni plan
 • da se informišu i obrate ustanovama koje im mogu pružiti zaštitu
 • da se informišu o svim pravnim mogućnostima zaštite od nasilja
 • da izađu iz uloge žrtve i ćutanja i preuzmu odgovornost i inicijativu u procesu izlaženja
  iz nasilja
 • da razrade svoja traumatska iskustva i unaprede svoje pozitivne osobine
 • da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • da izaberu kako žele da žive

Namenjeno je ženama koje su spremne da poziciju bespomoćne,
nezadovoljne, izolovane, obeležene zamene pozicijom iz koje preuzimaju
kontrolu i odgovornost da svoj život učine boljim i kvalitetnijim.

Namenjeno je ženama koje imaju simptome psihičkih poremećaja I deci
koja ispoljavaju simptome navika ili simptome ponašanja.

Pružamo besplatnu pravnu podršku u vezi sa postupcima koji se vode:

 • Zbog krivičnih dela:
  – nasilje u porodici,
  – seksualno uznemiravanje,
  – silovanje,
  – nanošenje telesnih povreda,
  – nedavanje alimentaije,
  – zlostavljanjeiI zanemarivanje deteta
  – proganjanje
 • Po Porodičnom zakonu:
  – mere zaštite od nasilja u porodici
  – poveravanje i viđanje deteta
  – zakonsko izdržavanje (alimentacija)

Cilj grupa samopomoći je osnažiti žene da prepoznaju osećanje
bespomoćnosti, niskog samopouzdanja, otuđenosti od svog tela i dr. da bi
bile u stanju da otkriju svoje unutrašnje izvore snagei razviju zdrave
mehanizme preživljavanja

Grupe samopomoći su namenjene ženama i devojkama koje imaju
iskustvo nasilja. Posvećene su ženama koje zbog toga imaju osećanja
nesigurnosti ili bespomoćnosti, neke se osećaju žrtvama, neke žive u
strahu, a neke sa osećanjem obeleženosti i manje vrednosti.

Grupe samopomoći su način da se pomogne ženama da se osnaže i
psihološki i telesno prevaziđu situaciju. Metode rada grupa samo-pomoći
se razlikuju od profesionalne terapije u sledećem:

 • održavaju se u okruženju u kome su žene jednake, nema razlike u statusu i moći
  (kao između doktora/ke i pacijenta/kinje, terapeuta/kinje i klijenta/kinje)
 • zasnivaju se na istim ili sličnim iskustvima kako voditeljki tako i učesnica
 •  presudno je prepoznavanje i potvrda istog iskustva koje daje i potvrđuje osećanja
  da žena nije sama, ni jedina kojoj se “to”dešava.

Prijavi nasilnika