You are currently viewing Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava

Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava

Projkat „Program rada sa počiniocima nasilja u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ realiyovan je uz podršku UNDP u trajanju od 01.10.2021. do 31.03.2021. godine. Ovaj projekat ima za cilj j sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovcu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz projekat će biti uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja. Program će biti uspostavljen u Leskovcu prvi put od 2014. godine, ovoga puta uz blisku saradnju sa servisom za podršku ženama, kroz partnerstvo organizacija OPNA (Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici) i Žene za mir.

Počinioci će biti uključivani u programe preko Grupa za koordinaciju i saradnju, Centra za socijalni rad (kroz planove usluga) i Kancelarije za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija Leskovac (na osnovu člana 73 Krivičnog zakonika, izricanje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom). Program rada sa počiniocima nasilja će sprovoditi OPNA. Rad sa žrtvama nasilja će sprovoditi organizacija „Žene za mir“, koja će pružati savetodavnu podršku i pravnu podršku i zastupanje. Savetnica servisa za podršku žrtvama će proaktivno kontaktirati žrtve nasilja. Uz poštovanje dobrovoljnosti njihovog uključivanja, servis za podršku žrtvama će ih informisati o uslugama koje pružaju i njihovog značaja za izlazak iz nasilja.