You are currently viewing Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje

Po konkursu, koji je raspisan 30.06.2021. godine u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje. pokrenule smo jednu veoma važnu zagovaračku kampanju koja će biti od izuzetnog značaja za žene koje su preživele nasilje. Uspostavljanjem saradnje sa relevantnim odeljenjima Gradske uprave smo napravile veliki pomak u vidljivosti problema sa kojim se suočavaju žene žrtve nasilja. Projekat je kratko trajao za ovako važnu temu i naš plan je da sa ovom temom nastavimo i nakon realizacije projekta, sve do onog momenta dok se ne usvoji predlog mera koje su poslate Gradskoj upravi na razmatranje. Očekujemo da do kraja 2022. bude usvojen predlog mera.