You are currently viewing MI SMO TU ZA VAS

MI SMO TU ZA VAS

CILJ PROJEKTA


OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA,KAO I JAČANJE INTERNIH KAPACITETA I PROMOCIJA RADA ORGANIZACIJE „ŽENE ZA MIR“

 

OPIS PROJEKTA


Projekat „ Mi smo tu za vas“ obuhvatiće aktivnosti jačanja kapaciteta, primene strategija komunikacije i promocija organizacije „Žene za mir“, iz čega će ishoditi sticanje praktičnih komunikacijskih veština članica, a što će im pomoći u razvijanju kvalitetnih odnosa sa zajednicom i omogućiti kreativnost u razvijanju već postojećih znanja. Projekat će obuhvatiti aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sa posebnim osvrtom na 25. novembar – Međunarodni dan u borbi protiv nasilja nad ženama, uz korišćenje raznih komunikacijskih kanala (među kojima su mediji, društvene mreže, veb portali, direktan kontakt sa građanima i građankama),  a u saradnji sa ekspertima CRTA – timova. Program ima  za cilj osnaživanje žena i pružanje informacija o ženskim ljudskim pravima, konkretnu podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici,  s ciljem uspostavljanja boljih mehanizama za podršku žrtvama kao i podsticaj mladih na aktivno uključivanje i funkcionisanje u društvu. Projekat će trajati šest meseci, a biće realizovan na teritoriji grada Leskovca / Jablanički okrug.  Kampanje će biti vidljiva i na nacionalnom i na globalnom nivou.


Ciljna grupa: Kranji korisnici,građani i građanke Jablaničkog Okruga RS,uključujući potencijalne i stvarne žrtve raznih oblika nasilja.

Mesto: LESKOVAC

Donatori: CRTA