You are currently viewing Na tribini o nasilju nad ženama nije bilo – tužilaca

Na tribini o nasilju nad ženama nije bilo – tužilaca

  • Post category:Sve vesti

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, bila je tema okruglog stola u organizaciji “ Žene za mir”, najstarija NVO i jedina koja se bavi ljudskim pravima u Leskovcu, čiji je cilj bio da se sa relevantnim institucijama koje se bave problemom nasilja u porodici razmene iskustva i donesu zaključci o zajedničkim aktivnostima kako bi žene dobile adekvatnu zaštitu .

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnik PU Leskovac , član grupe za koordinaciju, predstavnice i predstavnici Centra za Socijalni rad Leskovac, koji rade direktno sa ženama žrtvama nasilja I sa počiniocima nasilja,  predstavnica Sigurne kuće, predstavnica Doma zdravlja iz tima za sprečavanje nasilja, predstavnica Odbora za rodnu ravnopravnost iz prošlog Skupštinskog saveta, predstavnica Srednje Hemijsko- tehnološke škole “ Božidar Đorđević- Kukar,” predstavnice specijalizovanih usluga iz organizacije Žene za mir I konsultantkinje na SOS telefonu.

I ovog puta, na okruglom stolu su izostali predstavnici Osnovnog javnog tužilaštva, čija je institucija najrelevantnija za iznošenje podataka o postupanju u slučajevima nasilja u porodici I ima ulogu da koordiniše radom koordinacionog tela.

Izneseni su poražavajući podaci.

U period od 1. januara do 5. decembra 2017. SOS telefon je zabeležio 302 poziva, osnažio 251 ženu ( 172 korisnice su se prvi put obratile SOS telefonu za podršku ). Zabeleženo je da 6 muškaraca tražila pomoć za svoje rođake i 2 muškarca koji su prijavili nasilje od strane supruge. 7 deteta je dobilo psihološku podršku, zbog posledica nasilja u porodici.

U Sigurnoj kući je u toku ove godine bilo smešteno 47 osoba, od toga 26 žene i 21 dete. 12 žena i 9 deteta su bili Romske nacionalnosti.

PU Leskovac je od primene novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici,  koji je stupio na snagu 1. juna 2017. do danas zabeležio 491 slučaj prijavljenog nasilja, 79 žena je podnelo krivične  prijave, izrečeno je 276 hitnih mera . 26 puta su prekršene mere zaštite, izrečene 24 kazne zatvora do 60 dana.

U Domu zdravlja Leskovac u 2017. godini, izabrani lekari su zabeležili 8 slučajeva nasilja u porodici i popunile Poseban protokol Ministarstva zdravlja  Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.

Predstavnik CSR je govorio o iskustvima u radu sa počiniocima nasilja kao jednoj od mera za sprečavanje ponovljenog nasilja.

Svi učesnici okruglog stola, su se složili da nedostaje jedinstvena baza podataka o ženama koje prijavljuju nasilje, bilo institucijama ili organizacijama na lokalnom nivou na osnovu koje bi se poboljšala saradnja i povezanost svih subjekata u sistemu zaštite od nasilja u porodici i partnerskim vezama.  U Leskovcu Protokol o saradnji  se delimično primenjuje ( organizacija Žene za mir, je potpisnica Protokola, a  nije uključena u rad koordinacionog tela) .

Autor Jugmedia