Otvoreno pismo Komisiji za odobravanje projekata po Konkursu u oblasti socijalne zaštite

  • Post category:Sve vesti

Komisiji  za odobravanje projekata po Konkursu u oblasti socijalne zaštite

Poštovani članovi/ce  komisije,

veoma nas je iznenadila i razočarala  vaša odluka da nam za projekat za koji smo mi procenile da vredi 353 000, 00 dinara dodelite samo 100 000,00 dinara, odnosno, samo 28,3% od ukupno traženih sredstava. Kako od nas niste tražili dodatna pojašnjenja, korekciju budžeta, niti ste predložili da neke od aktivnosti izbacimo iz projekta, zaključujemo da vam se naša ideja u celini dopala ali da očekujete da je realizujemo sa mnogo manje novca. Ukoliko, u skladu sa vašom odlukom, smanjimo vrednost svih aktivnosti za 71,7%, to bi praktično značilo da bi, na primer, naši psiholozi bili plaćeni po satu 203,4 dinara u bruto iznosu, odnosno, 136,2 dinara po satu u neto iznosu. To jeste nešto više od minimalne cene rada  koja iznosi 121 dinar ali je po našem uverenju, a verujemo i po vašem, složenost tog posla daleko veća od najjednostavnijih fizičkih poslova i podrazumeva najmanje sedmi stepen stručne spreme. Ukoliko  za primer uzmemo  neke mesečne troškove za realizaciju projekta koji ne spadaju u aktivnosti, imale bismo mesečno na raspolaganju: za bankarske troškove 226,4 dinara, za vođenje knjigovodstva 1132,00 dinara, za kancelarijski materijal 566.00 dinara i tako dalje.

Drugim rečima, ukoliko bismo prihvatile vašu odluku, naš projekat bi bio potpuno obesmišljen a naš rad degradiran.

Znamo da nismo jedina organizacija kojoj ste dodelili mnogo manje sredstava od traženih, što nas logično  dovodi do  pitanja da li je ovo uopšte  bio konkurs.  Po našem mišljenju,  ovo nije bio konkurs  i nema opravdanja da se čitava procedura naziva konkursom.   Konkurs podrazumeva da postoje kriterijumi na osnovu kojih se procenjuju razni aspekti projekata u pogledu kvaliteta a na osnovu što objektivnijeg ocenjivanja se na kraju odlučuje koji su projekti najbolji i koji će se finansirati. Naš utisak je da u ovom slučaju  odluka nije doneta na osnovu prethodnog ocenjivanja projekata  već na osnovu  nekih  drugih, nama nepoznatih  kriterijuma.  Po našem mišljenju,  neozbiljno ste pristupili  radnim zadacima u vezi sa „konkursom“. Svojom odlikom o iznosima sredstava za projekte  nenamerno navodite  organizacije civilnog društva da, ukoliko prihvate ponuđene  smanjene iznose, ili znatno snize kvalitet usluga ili improvizuju planirane aktivnosti ili da u svojim narativnim izveštajima izmisle da su realizovale aktivnosti koje realno nije moguće organizovati u okviru raspoloživih  budžeta.

Smatramo svojom moralnom obavezom da vam otvoreno i dobronamerno saopštimo da nismo zadovoljne vašim radom i odlukama u vezi sa „konkursom“ u celini i da vam se nećemo  obratiti sa zahtevom da nam uplatite 100 000, 00 dinara jer za taj iznos  nismo u mogućnosti da  kvalitetno realizujemo aktivnosti predviđene projektom.

U ime svih članica organizacije „Žene za mir“

Dušanka Stojković Trajković