You are currently viewing Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa

Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa

U okviru projekta „Učešće žena u smanjenju rizika od katastrofa“ koje je udruženje Žene za mir iz Leskovca realizovalo uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od 12.03.2021. do 11.10.2021. godine, izvršeno je  prikupljanje  podataka o najvećim problemima i rizicima od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnim zajednicama, rangirani su rizici i  određena je ranjivost i kapaciteti na nivou lokalnih zajednica, a takođe su prikupljeni predlozi za poboljšanje postojećih planova za prevenciju i reagovanje kao ključan deo izgradnje otpornosti zajednice. Cilj projekta je povećano učešće civilnog društva iz Jablaničkog okruga u procesima reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz uvođenje rodne perspektive kao sastavnog dele koncepta ljudske bezbednosti. Realizacijom ovog projekta proizašao je Policy paper.