You are currently viewing Tribina: POSTUPANJE PROFECIONALACA/KI U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI 28.11.2014.

Tribina: POSTUPANJE PROFECIONALACA/KI U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI 28.11.2014.

  • Post category:Sve vesti

PU Leskovac u saradnji sa OCD “ Žene za mir“, CZSR, Domom zdravlja Leskovac i Zavodom za javno zdravlje Leskovac sprovodi projekat “Grad Leskovac-naša sigurna kuća“, tokom kojeg će stručnjaci različitih profila proći obuku za postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

Tim povodom, 28.11.2014. u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održaće se tribina: „Postupanje profesionalaca/ki u slučajevima nasilja u porodici“.