Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac
Žene za mir

Pravno i psihološko savetovalište

Žene za mir

Neprofitna. nestranačka i nevladina organizacija

Udruženje Žene za mir osnovano je 04.02.2007.godine u Leskovcu, koja se bavi osnaživanjem žena koje su preživele muško nasilje.

Žene za mir
Život u miru i nenasilju

Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, zalaganje na izgradnji mira i nenasilja

Žene za mir

Aktuelnosti i dešavanja

Najnovije vesti

Na našem sajtu imate mogućnost da dobijete korisne savete, informišete se o predstojećim događajima i projektima koje realizujemo.

previous arrow
next arrow
Slider

Naše usluge

Mnogo je žena i devojaka prošlo kroz našu organizaciju. Neke su se zadržale kraće,
neke duže, a neke su još uvek sa nama. Jedno je sigurno, sve one su, na neki način,
svojim radom, zalaganjem, znanjem i veštinama koje su želele da podele, obeležile i
napravile od organizacije ono što je danas. Tim organizacije Žene za mir čine sjajne
aktivistkinje.

SOS telefon

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima

Konsultacije

Individualne konsultacije sa ženama koje su preživele muško nasilje

Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište za žene i decu koji su preživeli bilo koji oblik nasilja u porodici

aktuelni projekti

Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu specijalizovanu podršku.

Realizovani projekti

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
MI SMO TU ZA VAS

CILJ PROJEKTA


OSMIŠLJAVANJE I SPROVOĐENJE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA,KAO I JAČANJE INTERNIH KAPACITETA I PROMOCIJA RADA ORGANIZACIJE "ŽENE ZA MIR"  

OPIS PROJEKTA


Projekat „ Mi smo tu za vas“ obuhvatiće aktivnosti jačanja kapaciteta, primene strategija komunikacije i promocija organizacije „Žene za mir“, iz čega će ishoditi sticanje praktičnih komunikacijskih veština članica, a što će im pomoći u razvijanju kvalitetnih odnosa sa zajednicom i omogućiti kreativnost u razvijanju već postojećih znanja. Projekat će obuhvatiti aktivnosti kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sa posebnim osvrtom na 25. novembar – Međunarodni dan u borbi protiv nasilja nad ženama, uz korišćenje raznih komunikacijskih kanala (među kojima su mediji, društvene mreže, veb portali, direktan kontakt sa građanima i građankama),  a u saradnji sa ekspertima CRTA – timova. Program ima  za cilj osnaživanje žena i pružanje informacija o ženskim ljudskim pravima, konkretnu podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodici,  s ciljem uspostavljanja boljih mehanizama za podršku žrtvama kao i podsticaj mladih na aktivno uključivanje i funkcionisanje u društvu. Projekat će trajati šest meseci, a biće realizovan na teritoriji grada Leskovca / Jablanički okrug.  Kampanje će biti vidljiva i na nacionalnom i na globalnom nivou.
Ciljna grupa: Kranji korisnici,građani i građanke Jablaničkog Okruga RS,uključujući potencijalne i stvarne žrtve raznih oblika nasilja.
Mesto: LESKOVAC
Donatori: CRTA
Learn More

Nisi ti kriva za nasilje koje ti se dešava

Javi se na SOS telefon 016/237-300 i 016/237-301

“Nikad ne sumnjajte u sposobnost male grupe ljudi da promeni svet. Naprotiv, takvi u ga jedino i menjali.”

Margaret Mid

Zatvori