Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

SOS: 237-300 i 237-301

O nama

O nama

Ko smo mi?

Udruženje Žene za mir je ženska neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija osnovana 04.02.2007.godine u Leskovcu, koja se bavi osnaživanjem žena koje su preživele muško nasilje. .Organizaciju je osnovalo 17 žena koje su iskustvo sticale od 1994. godine u drugim NVO organizacijama.

Naša Misija

„Promocija, edukacija i zaštita ženskih prava, i zalaganje na izgradnji mira i nenasilja“.

Naša vizija

„Jednaka prava za jednake mogućnosti za život u miru i nenasilju“.

Services

Ciljevi rada

Prevencija svih oblika nasilja nad ženama.

Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu specijalizovanu podršku da bi bile u stanju da same donose odluke i ostvare prava na život bez nasilja.

Aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, , žene sa sela i dr.).

Promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou.

Unapređenje odnosa među polovima/rodovima kroz senzibilizaciju mladih za vrednosti nenasilja i polne/rodne ravnopravnosti..

Prijavi nasilnika
Services

Princip rada

podrška pravu svake žene na izbor poštovanje etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije (na osnovu pola, mentalne i fizičke sposobnosti, rase, klase, religije, nacionalnosti, starosti, izgleda, seksualne orijentacije i svih drugih ličnih svojstava)

razvijanje solidarnosti među ženama

poštovanje tajnosti i privatnosti podataka o klijentkinjama

transparentnosti u radu

odgovornosti u radu

nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje sukoba

feministička etika brige

Projekti

Najčešće postavljena pitanja

Tsollicitudin sem. Integer condimentum libero urna, vel egestas lorem consequat non_

Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna.

Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna .

Condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum liberocondimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero urna Integer condimentum libero.

Realizovani projekti

The mate was a mighty sailin' man the Skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three hour tour a three hour tour. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it made. Those were the days.

Vidi sve

Donatori