Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

SOS: 237-300 i 237-301

Kontakt

Kontakt

Adresa:

Svetozara Markovića 37, 16000 Leskovac

Radno vreme:

Radnim danima od 10h do 15h

Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja.   Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni.

Prijavi nasilnika