You are currently viewing Projekat “ Promena kreće od nas“
Verujte ženama kada govore o nasilju

Projekat “ Promena kreće od nas“

Tokom 2007. godine realizovan je i program „Promena kreće od nas“ sa ciljem podsticanja mladih na aktivno uključivanje i delovanje u društvu.