«

Nasilje nad ženama sa invaliditetom

Okrugli sto – Nasilje nad ženama sa invaliditetom
U partnerstvu i organizaciji Žene za mir, danas je u prostorijama Udruženja distrofičara održan okrugli sto na temu „Nasilje nad ženama sa invaliditetom“.

15.03.2019